Referencje z wykonanych prac

Ref 1
Przebudowa drogi powiatowej 5901S, ul. Pancerniaków w Bojszowach z zastosowaniem "cichych asfaltów".

Roboty w ramach przedmiotowego zadania polegały w szczególności na wykonaniu:
- przebudowy jezdni na długości 801m
- przebudowy pobocza po prawej stronie na chodnik
- przebudowy po obu stronach jezdni zjazdów indywidualnych
- pobocza gruntowego ulepszonego po lewej stronie jezdni na odcinku 54m,
- zieleni drogowej na długości 747m,
- dwóch zatok autobosuwocyh,
- oznakowania,
- odwodnienia.


"Przedmiotowe roboty zostały wykonane należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone".

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu
inż. Arkadiusz Grygierek

Droga w przebudowie
Ref 2
Praca dotycząca zagospodarowanie terenu na osiedlu domów szeregowych przy ul. Szafirowej w Bieruniu.

Zakres wykonanych robót:
1) Roboty drogowe:
- drogi wewnętrzne i podjazdy do budynków o nawierzchni z kostki betonowej wraz z pełną konstrukcją podbudowy.
2) Odwodnienie:
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków.
3) Sieć wodociągowa.
4) Roboty elektryczne.


"Prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz z należytą starannością".

V-ce Prezes Zarządu
Mirosław Szyndlar

Droga w przebudowie
Ref 3
Przebudowa drogi powiatowej 5901S, ul. Pancerniaków w Bojszowach z zastosowaniem "cichych asfaltów".

Roboty w ramach przedmiotowego zadania polegały w szczególności na wykonaniu:
- przebudowy jezdni na długości 801m
- przebudowy pobocza po prawej stronie na chodnik
- przebudowy po obu stronach jezdni zjazdów indywidualnych
- pobocza gruntowego ulepszonego po lewej stronie jezdni na odcinku 54m,
- zieleni drogowej na długości 747m,
- dwóch zatok autobosuwocyh,
- oznakowania,
- odwodnienia.


"Przedmiotowe roboty zostały wykonane należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone".

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu
inż. Arkadiusz Grygierek

Droga w przebudowie
Ref 4
Praca dotycząca zagospodarowanie terenu na osiedlu domów szeregowych przy ul. Szafirowej w Bieruniu.

Zakres wykonanych robót:
1) Roboty drogowe:
- drogi wewnętrzne i podjazdy do budynków o nawierzchni z kostki betonowej wraz z pełną konstrukcją podbudowy.
2) Odwodnienie:
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków.
3) Sieć wodociągowa.
4) Roboty elektryczne.


"Prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz z należytą starannością".

V-ce Prezes Zarządu
Mirosław Szyndlar

Droga w przebudowie
previous arrow
next arrow

DANE KONTAKTOWE

Tel. 730 646 295

E-mail: infrax.biuro@gmail.com

Ul. Jedlińska 97, 43-220 Bojszowy

Facebook