Referencje z wykonanych prac

Ref 1
Przebudowa drogi powiatowej z zastosowaniem "cichych asfaltów"
Miejsce wykonywania robót:
Droga Powiatowa 5901S, ul. Pancerniaków w Bojszowach.
Powiat Bieruńsko-Lędziński
Województwo śląskie
Inwestor:
Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
Wartość zamówienia:
2 136 159,62 zł
Zakres wykonywanych robót:
- przebudowa jezdni,
- przebudowa pobocza po prawej stronie na chodnik,
- przebudowa po obu stronach jezdni zjazdów indywidualnych,
- pobocza gruntowego, ulepszonego po lewej stronie jezdni,
- zieleni drogowej,
- dwóch zatok autobusowych,
- oznakowania,
- odwodnienia.
Ref 3

Przebudowa drogi gminnej ul. K. Miarki

Miejsce wykonywania robót:
Droga gminna 655024S
ul. K. Miarki, Imielin
Powiat Bieruńsko-Lędziński
Województwo śląskie
Inwestor:
Urząd Miasta Imielin
Wartość zamówienia:
1 961 318,99 zł
Zakres wykonywanych robót:
Przebudowa drogi gminnej.
Ref 2
Przebudowa drogi powiatowej z zastosowaniem "cichych asfaltów"
Miejsce wykonywania robót:
Droga Powiatowa 5902S, ul. Dąbrowa w Bojszowach.
Powiat Bieruńsko-Lędziński
Województwo śląskie
Inwestor:
Powiatowy zarząd Dróg w Bieruniu
Wartość zamówienia:
2 223 220,62 zł
Zakres wykonywanych robót:
- przebudowa jezdni wraz z poszerzeniem
- przebudowa pobocza po lewej stronie na chodnik,
- przebudowa i przebrukowanie po obu stronach jezdni zjazdów indywidualnych,
- odwodnienia: kanalizacji deszczowej.

Ref 4
Prace dotyczące zagospodarowania terenu na osiedlu domów szeregowych
Miejsce wykonywania robót:
ul. Szafirowa, Bieruń
Powiat Bieruńsko-Lędziński
Województwo śląskie
Inwestor:
HMR Invest Sp. z o.o.
Wartość zamówienia:
596 867,22 zł brutto
Zakres wykonywanych robót:
1) Roboty drogowe:
- drogi wewnętrzne i podjazdy do budynków o nawierzchni z kostki betonowej wraz z pełną konstrukcją podbudowy.
2) Odwodnienie:
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków.
3) Sieć wodociągowa.
4) Roboty elektryczne.

Ref 5
Przebudowa dróg gminnych
Miejsce wykonywania robót:
ul. Lipcowa i Panoramy, Lędziny
Powiat Bieruńsko-Lędziński
Województwo śląskie
Inwestor:
Urząd Miasta Lędziny
Wartość zamówienia:
908 927,80 zł brutto
Zakres wykonywanych robót:
- przebudowany jezdni wraz z pełną konstrukcją podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej,
- budowa chodników,
przebudowa zjazdów indywidualnych,
- budowa pobocza,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa oświetlenia drogowego.
Ref 6
Przebudowa drogi gminnej
Miejsce wykonywania robót:
Droga gminna 670 910 S
Ulica Skośna w Świerczyńcu
Inwestor:
Wójt gminy Bojszowy
Wartość zamówienia:
620 801,19 zł brutto
Zakres wykonywanych robót:
- przebudowa jezdni i zjazdów (roboty rozbiórkowe, ziemne, ułożenie geowłókniny, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni z betonu asfaltowego),
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
- remont sieci wodociągowej (roboty ziemne i demontażowe, wykonanie nowej sieci z rur PE wraz z osprzętem, hydrantami i przyłączeniami do posesji).
Ref 7
Przebudowa układu komunikacyjnego
wraz z budową parkingu i drogi dojazdowej
Miejsce wykonywania robót:
Gminne Przedszkole w Bojszowach
przy ul. Gaikowej 64
Inwestor:
Wójt gminy Bojszowy
Wartość zamówienia:
496 968,52 zł brutto
Zakres wykonywanych robót:
- budowa 32 miejsc postojowych z nawierzchnią z betonowej kostki wibroprasowanej,
- budowa jezdni manewrowej i chodników z nawierzchnią z betonowej kostki wibroprasowanej,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- budowa sieci energetycznej oświetlenia parkingu oraz przejścia dla pieszych ,
- remont istniejących chodników oraz utwardzanie terenu.
Ref 8
Przebudowa ul. Rubinowej
Miejsce wykonywania robót:
ul. Rubinowa
Gmina Bieruń
Inwestor:
Gmina Bieruń
Wartość zamówienia:
1 016 192,95 zł brutto
Zakres wykonywanych robót:
- przebudowa drogi wewnętrznej,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa oświetlenia drogowego.
Ref 9
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej
Miejsce wykonywania robót:
ul. Węglowa
Gmina Bieruń
Inwestor:
Gmina Bieruń
Wartość zamówienia:
1 231 529,32 zł brutto
Zakres wykonywanych robót:
- przebudowa drogi wewnątrz osiedla mieszkalnego,
- przebudowa odwodnienia drogi,
- budowa kanalizacji teletechnicznej,
- budowa odcinka sieci elektroenergetycznej.
previous arrow
next arrow

DANE KONTAKTOWE

Tel. 730 646 295
biuro@infraxbudownictwo.pl
Ul. Jedlińska 97, 43-220 Bojszowy
Facebook